Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
OLİVES - Öğrenme Yönetim Sistemine girmek için lütfen kullanıcı adı ve şifrenizi yazınız.
Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ana Sayfa » ÇUZEM
Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz
Misyonumuz

ÇUZEM, temel olarak Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programlarının ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, sistem ve servisleri sağlamakla görevli bir uygulama ve araştırma merkezidir.

ÇUZEM'in amacı, öğrenme ve öğretmeyi mükemmel biçimde yürütmek ve geliştirmek için kalite anlayışı ile yeni ve yenilikçi teknolojiler kullanarak Ar-Ge çalışmaları yürütmek ve bunları eğitim-öğretimde uygulayıp topluma yaymak ve bilgi toplumunun inşa edilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

ÇUZEM, uzaktan eğitim ve e-öğrenme alanında küresel gelişmeleri izleyerek, uygulayarak ve geliştirerek başta Çukurova Üniversitesi olmak üzere eğitim-öğretim kalitesini yükseltmede itici güç olmak; uzaktan eğitim inovasyonları ile bölge ve ülke kalkınmasına hizmet edecek rekabetçi ürün ve hizmetlerle katma değer yaratmak vizyonuna sahip bir merkezdir.

Temel Değerlerimiz

» ÇUZEM, kuruluşundan itibaren en temel değer olarak “Taklitçi ve/ya edinmeci değil özgün ve öncü yaklaşımla çalışmak” olarak tanımlamış ve benimsemiştir.
» ÇUZEM çalışanları “Bireysel ve kurumsal gelişime inanç ve adanmışlık” kültürüne sahiptirler.
» ÇUZEM hem kurum hem de bireyleri ile “Akademisyenlik ruhunu önde tutmak” ilkesiyle çalışmaktadır.
» ÇUZEM “Faaliyetler ve ürünlerde kaliteyi düşünmek” ilkesiyle çalışmaktadır.
» ÇUZEM “Eğitim-öğretim altyapısı ve hizmetlerinde mükemmeliyetçi düşünmek” ilkesiyle çalışmaktadır.
» ÇUZEM stratejilerini ve iş planlarını belirlemede demokratik katılımcılık söz konusudur. Geleneksel hiyerarşik anlayış yerine “Karar alma süreçlerinde saydamlık ve katılımcılık” ön planda tutulmaktadır.
» ÇUZEM’de araştırma ve geliştirmede ekip ruhuyla paylaşımcı ve birlikte çalışma söz konusudur.