Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
OLİVES - Öğrenme Yönetim Sistemine girmek için lütfen kullanıcı adı ve şifrenizi yazınız.
Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ana Sayfa » ÇUZEM
ÇUZEM Hakkında
Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇUZEM) uzaktan eğitim konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları ve yayınlar yapmak; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan eğitim programlarının ders hazırlama, sunum ve diğer eğitim faaliyetlerini bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak etkin ve kaliteli olarak yürütebilmeleri için destek sağlayacak yöntemleri araştırmak, ihtiyaç duyulan sistem ve araçları kurmak ve geliştirmek; uzaktan eğitim konusunda bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizin faaliyet alanları şunlardır:
  1. Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları ve yayınlar yapmak,
  2. Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarına ait ders materyallerinin standartlara uygun tasarımı ve sunumuna ilişkin ilkeleri çalışmak ve önermek, destek hizmetlerini yürütmek,
  3. Üniversite içi ve dışından talep edilen uzaktan eğitim yazılım ve otomasyon çözümlerini tasarlamak, geliştirmek, akreditasyon çalışmalarında ilgili birimlere bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı ve öğrenme yönetimi sistemleri konusunda destek vermek ve danışmanlık yapmak,
  4. Bilgi toplumu çerçevesinde ülke kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla yaygınlaştırılması için gerekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak ve sistemleri geliştirmek,
  5. Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  6. Üniversite ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda uzaktan eğitimle ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


Tasarım: Bahadır Çapar
ÇUZEM Logo (800x279 39,9 Kb)